Planując budowę instalacji, musimy przede wszystkim spotkać się, porozmawiać i odpowiedzieć sobie z Państwem na kilka ważnych pytań.

Po pierwsze prosimy, aby określili Państwo, jakiej ilości energii elektrycznej będziecie potrzebowali w ciągu roku. Owe dane staną się dla projektantów Voltana Energy podstawą dla dobrania mocy instalacji i poniesienia związanych z tym kosztów.

Warto skorzystać z naszego bezpłatnego, profesjonalnego audytu fotowoltaicznego, dzięki któremu dokładnie zaplanujemy instalację. Kluczowe jest odpowiednie ulokowanie urządzeń.

Instalacja paneli fotowoltaicznych nie jest skomplikowana, ale podczas montowania oraz późniejszego użytkowania musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

Voltana Energy oferuje swoim klientom bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie fotowoltaiki w oparciu o aktualnie dostępne instrumenty finansowe.

Dofinansowanie

Pomagamy załatwić formalności związane z dostępnymi na rynku programami wsparcia na fotowoltaikę.

Ulga termoizolacyjna

Ulga polega na odliczeniu od rocznego zeznania podatkowego wydatków na inwestycję termomodernizacyjną i przysługuje właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych, których budowa oficjalnie została zakończona. Odliczenia należy dokonywać w zeznaniu rocznym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28), za rok w którym poniesiono wydatki.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w dochodzie w danym roku, podlega odliczeniu w latach kolejnych, nie dłużej niż w ciągu 6 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży (datę dokonania dostawy lub wykonania usługi) określony na fakturze VAT. Jeżeli podatnik składa dwa zeznania np. PIT-37 i PIT-28 może dokonać odliczenia w dowolnej proporcji, w obydwu zeznaniach. Odliczenia dokonujemy od podstawy obliczenia podatku w danym roku podatkowym.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 tys. zł.

Podatnicy niebędący podatnikiem podatku VAT i niemogący odliczyć tego podatku, w ramach ulgi termomodernizacyjnej mogą uwzględniać kwotę brutto, ponieważ podatek VAT nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Ulga przysługuje tylko w przypadku inwestycji termomodernizacyjnych prowadzonych w domach jednorodzinnych, ale co istotne przysługuje ona również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji – w tym fotowoltaicznej – na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu. Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych. Przedsięwzięcie musi zostać zakończone w okresie kolejnych 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek.

23 stycznia sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie w kwietniu 2020 r. Na jej podstawie premia termomodernizacyjna może zostać zwiększona z 16% do 21% - w przypadku, gdy zastosowana zostanie mikro instalacja odnawialnego źródła energii. W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego minimalna moc wynosi 1kW, a pozostałych budynków 6kW.

Upusty w podatkach

Kolejnym atutem instalacji paneli fotowoltaicznych są upusty w podatkach. Odbiorcy indywidualni – odliczają wydatki do 53 tys. zł. Odbiorcy indywidualni – za każdą dodaną do sieci 1 kWh energii otrzymają zwrot 0,8 kWh w energii pobranej z sieci.

Przedsiębiorca – wlicza wartość instalacji w koszty działalności i odlicza VAT.

Rolnikom i hodowcom, którzy zakupili instalację fotowoltaiczną na potrzeby gospodarstwa rolnego przysługuje 25% ulgi inwestycyjnej, którą można odliczyć od podatku rolnego. Ulga jest przyznawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta po zakończeniu inwestycji na podstawie okazanych dowodów zakupu. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku rolnego – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gruntów.

Ulgę można rozliczać przez okres 15 lat.

Firmy - leasing

Jeżeli prowadzą Państwo firmę, sklep, warsztat czy posiadają halę produkcyjną – można skorzystać z leasingu. To dobre rozwiązanie ponieważ własna elektrownia fotowoltaiczna przyniesie dodatkowe oszczędności na energii elektrycznej, a Państwo nie odczują raty leasingowej.
timeline_pre_loader

Instalując fotowoltaikę musimy zadbać, aby system był zamontowany na części dachu zwróconej jak najbardziej na południe (o ile jest to możliwe).

Warto zwrócić uwagę na nachylenie dachu; optymalne nachylenie dachu na instalację fotowoltaiki to 30 stopni do poziomu.

Musimy pamiętać, że na zamontowane moduły fotowoltaiczne nie powinien padać cień, dlatego warto zwrócić uwagę na to, czy w sąsiedztwie znajdują się wysokie drzewa lub kominy. System toleruje zacienienie wczesnym rankiem i późnym wieczorem, ale bardzo ważny jest pełne nasłonecznienie w godzinach od 10:00 do 16:00.

Ponieważ panele fotowoltaiczne składają się z wielu ogniw fotowoltaicznych połączonych ze sobą, należy pamiętać, że jakiekolwiek zacienienie padające na jedno ogniwo, może obniżyć efektywność całego panelu. Dlatego też musimy zwrócić szczególną uwagę na to, czy cały panel wystawiony jest na działanie promieni słonecznych, a nie tylko część.

Po zamontowaniu paneli na dachu, nie musimy przejmować się ich czyszczeniem. Przy odpowiednim nachyleniu instalacji, deszcze zapewniają potrzebne oczyszczanie. Inaczej wygląda to jednak w przypadku fotowoltaiki gruntowej. Musimy pamiętać, że aby uzyskać największą efektywność instalacji, moduły nie mogą być brudzone ziemią, odpadami, czy błotem.

Fotowoltaika dla domu

Fotowoltaika dla firmy

Fotowoltaika dla gospodarstwa

Share and Enjoy !

0Shares
0 0