Rolnictwo i hodowla to przestrzenie, gdzie świetnie wpisuje się fotowoltaika. Istotne jest efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Niektóre tereny wykorzystujemy do wypasu bydła, a żyzne grunty przeznaczamy pod uprawy.

Panele fotowoltaiczne doskonale wpisują się w tę ideę – można je zamontować na dachu budynków gospodarczych. Nawet instalacja fotowoltaiczna zamontowana na terenie wypasu pewnych zwierząt, nie zakłóca tego procesu.

W zagranicznych gospodarstwach rolniczych często wykorzystywane są panele fotowoltaiczne. Możemy je spotkać w Austrii, Niemczech czy Czechach. Jest to rozwiązanie sprawdzone i uznane w wielu państwach. Dlatego zachęcamy polskich rolników do poczynienia oszczędności dzięki instalacji fotowoltaicznej Voltana Energy. Nadwyżki wyprodukowanej energii zostaną przesłane do sieci oraz odbierane w momencie wyższego zapotrzebowania. Pozwoli to Państwu na redukcję kosztów miesięcznych lub całkowite wyeliminowanie zapotrzebowania w energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna umożliwi tak zwany spokój ducha, w momencie awarii sieci – mleko w chłodziarkach czy chłodzone owoce spokojnie wytrzymają w stanie świeżości do ich odbioru, a suszenie zboża przebiegnie bez przestojów.

Fotowoltaika dla rolnika to nie tylko energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł, która nie generuje dodatkowych kosztów. Inwestycja w instalację całej infrastruktury fotowoltaicznej, zwracająca się po okresie około pięciu lat.

Fotowoltaika dla rolników to rozwiązanie, dzięki któremu produkować będą Państwo energię niezbędną do zasilania większości urządzeń elektrycznych i pomieszczeń gospodarczych. Proponujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb energetycznych gospodarstwa i możliwości finansowych. Nie tylko projektujemy wydajne farmy fotowoltaiczne w Polsce, ale i zajmujemy się ich instalacją oraz pierwszym rozruchem.

Rozwiązanie to ma dla Państwa także szereg innych zalet:

Bezpieczeństwo energetyczne

W przypadku gospodarstw rolnych skupiających się na produkcji mleka, aspekt ten jest niezwykle istotny. Wirówki, chłodziarki i inne maszyny muszą bowiem pracować bez przerwy. A każda awaria sieci energetycznej generuje ogromne straty. Fotowoltaika dla rolników to rozwiązanie, które gwarantuje uniezależnienie się od krajowych dostawców energii elektrycznej, a co za tym idzie także awarii w ich instalacjach. Panele słoneczne są bowiem urządzeniami niemal bezawaryjnymi, które zapewniają bezpieczeństwo energetyczne ich użytkownikom

Maksymalizacja zysków

Możliwość zmaksymalizowania zysków z produkcji żywności, bez zwracania uwagi na koszty związane z energią elektryczną. Kwestia ta pełni szczególną rolę w przypadku ferm drobiu, nastawionych na produkcję jajek, gdzie kury wymagają odpowiedniego oświetlenia. Oszczędności widać też w szklarniach i przy innych uprawach roślin w systemie zamkniętym, w którym wymagane jest sztuczne oświetlenie

Wykorzystanie powierzchni

Efektywne wykorzystywanie użytkowanych powierzchni - panele słoneczne mogą być bowiem montowane na dachach budynków lub nieużytkach rolnych

Przewaga nad konkurencją

Możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej, dzięki produkcji żywności w ekologiczny sposób, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Pomimo tego, że fotowoltaika dla rolnictwa wydaje się doskonałym rozwiązaniem, wielu rolników wciąż obawia się, że nie będzie ona dostatecznie efektywnym źródłem energii elektrycznej w okresie zimowym. Kiedy dni stają się krótsze, a nasłonecznienie spada ze względu na duże zachmurzenie.

Należy jednak zrozumieć, że kwestia ta wpływa oczywiście na obniżenie wydajności paneli słonecznych, jednak nie oznacza, że przestają one w tym okresie w ogóle działać.

Ponadto dobrze dobrana fotowoltaika, dopasowana do zapotrzebowania energetycznego Państwa gospodarstwa latem będzie produkować nadwyżki prądu, które „przechowywane” są w sieci elektroenergetycznej. Dzięki temu można je bez żadnych opłat i przeszkód odebrać w okresie zimowym, kiedy zajdzie taka potrzeba.

O co pytają nas rolnicy?

Ile kosztuje fotowoltaika dla rolnika?

To ile kosztuje fotowoltaika dla rolnika, uzależnione jest od wielu czynników. Między innymi wielkości inwestycji, mocy paneli, lokalizacji ich montażu. W zależności od regionów w Polsce ceny te potrafią się nieco różnić. Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla rolników chcących poznać ceny instalacji fotowoltaicznych w swoim regionie jest Voltana Energy, która działa w całej Polsce. W inwestycji ważna jest jednak nie najniższa cena – co przypominamy, ale najbardziej korzystna w stosunku do oferowanych produktów, które gwarantują szybsze zyski finansowe. Warto pamiętać, że Państwa wydatek może zostać wsparty licznymi dotacjami oraz innymi korzystnymi rozwiązaniami, które wpływają na ekonomiczność tego rozwiązania.

Dotacje i upusty na fotowoltaikę w gospodarstwach rolnych

Rolnicy decydujący się na montaż instalacji fotowoltaicznych mogą liczyć przede wszystkim na możliwość odliczenia wydatków poniesionych z tą inwestycją od podatku rolnego. Wysokość ulgi oferowanej przez Państwo wynosi 25% i obejmuje zarówno koszty związane z zakupem, jak i instalacją fotowoltaiki dla rolników. Odpisy w jej ramach mogą być wykonywane przez okres maksymalnie 15 lat. Należy jednak pamiętać, że ulga ta nie przysługuje w przypadku, kiedy rolnik zdecydował się skorzystać z dotacji. W praktyce rozwiązanie to wygląda tak, że w przypadku instalacji fotowoltaicznej, za którą rolnik zapłacił 45 000 złotych, ulga wynosząca 25% kwoty to 11 500 złotych. Wobec tego, jeśli rolnik płaci co roku podatek rolny w wysokości 1000 złotych, to przez 11,5 roku będzie z niego całkowicie zwolniony.

Rolnicy mogą też skorzystać z dotacji, wybierając spośród kilka programów:

AGROENERGIA – to program, który pozwala uzyskać dotacje dla rolników indywidualnych, których wielkość gospodarstw nie przekracza 300 ha i działają od co najmniej 5 lat. W związku z nim mogą oni uzyskać dotacje do 40% kosztów. Cały kwota w ramach programu AGROENERGIA jest ogromna. Kwota alokacji (rozdział środków na różne cele) dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 200 000 tys. zł. Dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 000 tys. zł. Dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 tys. zł. Przy czym moc instalacji nie jest niczym ograniczona.

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH – ten program skierowany jest z kolei do rolników posiadający gospodarstwo o powierzchni min. 1 ha. Pozwala uzyskać dotacje do 50%, a w przypadku młodych rolników nawet do 60% kosztów. Podobnie jak w pierwszym programie także i tutaj nie ma żadnych ograniczeń co do mocy instalacji fotowoltaicznej.

OTWARTE PROGRAMY WSPIERAJĄCE POZYSKIWANIE ENERGII ODNAWIALNEJ ZE SŁOŃCA – takie rozwiązania posiada wiele gmin. Dlatego warto przed podjęciem inwestycji odwiedzić właściwy dla lokalizacji gospodarstwa Urząd Gminy i dowiedzieć się więcej na ten temat.

Podsumowując, fotowoltaika dla rolników to rozwiązanie, które posiada wiele zalet, z czego tylko jedną z nich jest zmniejszenie kosztów ponoszonych w związku z wydatkami na energię elektryczną. Zwiększona świadomość w naszym kraju odnośnie ochrony środowiska sprawia także, że rolnicy mogą liczyć na wsparcie państwa w przypadku, kiedy wyrażą chęć zastosowania paneli słonecznych w swoich gospodarstwach.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0